Green Office - det miljøbevidste kontor

 

Med Green Office har vi gjort det let at vælge et grønnere alternativ, når du handler ind til kontoret. Det gælder indenfor alle vores områder: Emballage, firmagaver, IT- og elektronik, kantine, kontorartikler, møbler, rengøring og meget mere!

 

Green Office samler alle de af vores produkter, som imødekommer en grønnere profil. Dermed har vi sikret dig hurtig adgang til produkter, som understøtter en grønnere profil i din virksomhed. Kig efter Green Office logoet, når du handler i vores shop. Så køber du altid de produkter, som tager mest muligt hensyn til miljøet.

 

har du spørgsmål til Green Office produkterne, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores kundeservice sidder klar på telefonnr. 55 72 10 75 til at hjælpe og guide dig til et grønnere kontor.Bæredygtighed

Hos Hertels har vi en holdning til begrebet bæredygtige produkter, så vi kan sikre, at du som køber kun tilbydes produkter, vi kan stå inde for. Desuden vil vi dele information omkring bæredygtighed med dig som køber, så du føler dig velinformeret, når du køber bæredygtige produkter hos Hertels. 

Ordene bionedbrydelig og komposterbar benyttes i stigende grad for at promovere produkter som værende bæredygtige, klimavenlige, miljøvenlige, CO2-neutrale, grønne osv. Desværre misbruges eller misforstås begreberne ofte og kan derfor være mere vildledende end brugbare for dig som køber. For hvad vil det egentlig sige, at noget er bæredygtigt, miljøvenligt eller grønt? Og må man gerne smide bionedbrydelige produkter i naturen - for det forsvinder vel bare?

For at du kan blive klogere har vi skrevet nedenstående afsnit til dig.

 

Biobaserede produkter

For at afgøre om et produkt er biobaseret, så skal man se på, hvilke materialer produkterne er lavet af. Et biobaseret produkt er fremstillet af biologiske materialer, som naturligt er fornybare. Produkterne kan bestå af plantemateriale, mikroorganismer eller andre levende organismer. Konkret kan produkterne fremstilles af fx majs, hvede, kartoffel, sukkerrør, træ, olier eller lignende.  

Biobaserede produkter kan både være bionedbrydelige og ikke-bionedbrydelige. 

 

Bionedbrydelige produkter

Bionedbrydelige produkter består af materialer, som ved nedbrydning omdannes til organisk materiale, vand, CO2 og/eller metan.

Et bionedbrydeligt produkt er ikke nødvendigvis biobaseret (fremstillet af fornybare ressourcer). Det kan også være fremstillet af traditionelt plastik. Kravet til bionedbrydelige produkter er blot, at det efterlever specificerede kriterier fra internationale standarder for bionedbrydelighed. 

Der findes utallige standarder for bionedbrydelighed. Derfor kan det være svært at finde hoved og hale i begrebet bionedbrydelig. Fælles for mange af standarderne er dog, at produktet skal kunne nedbrydes en vis procentdel i løbet af en fastsat tidsperiode. Det kan fx være, at produktet skal være 70% nedbrudt i løbet af 28 dage under præcist kontrollerede forhold.

 

Komposterbare produkter

Vi er meget interesserede i produkter, som kan defineres som værende komposterbare, derfor kan du læse mere om dette nedenfor. 

Et komposterbart produkt er pr. definition også bionedbrydeligt. Men for at et produkt kan opnå klassificeringen komposterbart, er der en række yderligere krav til produktet. Ud over at være bionedbrydeligt i en industriel komposteringsenhed, så skal produktet i løbet af 3 måneder nedbrydes til det næsten usynlige. Kun 10% af materialet må have en kornstørrelse større end 2 mm. Derudover må der ikke være synlig eller målbar forurening eller påvirkning af den endelige kompost. Endelig er der også høje krav til grænseværdierne for tungmetaller, pH, saltindhold, nitrogen, fosfor, magnesium og natrium i den efterladte kompost.

Kravene til et komposterbart produkt er derfor betydelig skrappere end kravene til et bionedbrydeligt produkt. Derfor anbefales det, at der vælges komposterbare produkter, når dette er muligt.

 

Certificeringer

For at producenterne af et produkt kan dokumentere, at deres produkter er bionedbrydelige eller endda komposterbare, så anbefales det, at der benyttes en international certificering. 

En certificering foretages af en international certificeringsorganisation. Indenfor certificering af bionedbrydelige og komposterbare produkter benyttes primært den tyske mærkningsordning "DIN Certco" og den belgiske mærkningsordning "TÜV".

"DIN Certco" benytter Seedling-logoet (se nedenfor) til at dokumentere, at et produkt er komposterbart. Produkter med dette logo sikrer derfor, at den internationale standard for komposterbare produkter (EN13432 “Packaging: requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation”) efterleves.

Hos Hertels har vi en ambition om at tilbyde bæredygtige produkter, som er både biobaserede og certificerede til at være komposterbare, hvis muligt. For at sikre dette, er vi derfor i samarbejde med producenter, som kan dokumentere denne certificering. Derfor vil du på nogle af vores produkter allerede i dag kunne se Seedling-logoet. På andre varer kan det fremgå, at produkterne er komposterbare, men hvis vores leverandør endnu ikke er certificeret, vil Seedling-logoet ikke fremgå på produktet. 

Ved salg af bæredygtige produkter, er det ikke kun vigtigt for os, at produktet nedbrydes efter brug. Det er også vigtigt for os, at råvarerne i vores produkter stammer fra ansvarligt drevne skove. Derfor vælger vi leverandører, der er FSC certificerede. Ved at vælge FSC certificerede leverandører sikrer vi, at drift af skovene og de sociale forhold omkring disse, sker med respekt for naturen og menneskene. 

 

Affaldshåndtering

Biobaserede, bionedbrydelige eller komposterbare produkter må ikke smides i naturen - det er vores klare holdningen hos Hertels!

Trods mange af vores produkters evne til at blive nedbrudt i naturen, kan det tage flere måneder, før et produkt er komplet nedbrudt. Indtil produktet er nedbrudt vil affaldet blot ligne almindeligt affald, som ikke er ønskelig at have liggende i naturen. Det sviner visuelt, og det kan være skadeligt for eventuelt dyreliv. 

Produkter kategoriseret som værende komposterbar bør behandles som bioaffald/kompostaffald. Denne type affald kan smides ud sammen med madrester, hvis man har en skraldespand beregnet til dette. Herefter bliver bioaffald kørt til central kompostering, hvis din kommune tilbyder denne service. Komposterbare produkter kan også placeres i private kompostbunker, men da temperaturen er lavere og forholdene er mere ustabil end ved en kommunal, central kompostering, kan nedbrydningstiden være betydelig højere. Derfor anbefales kommunal, central kompostering til komposterbare produkter.

Bionedbrydelige produkter, som ikke lever op til at være komposterbare, skal smide ud med almindeligt restaffald.

 

Miljøvenlig pakning

Når Hertels sender produkter ud, sker det med omtanke for miljøet. Derfor støtter vi op omkring projektet MiljøvenligPakning, som du kan læse mere om her. Vi genbruger papkasser - hvis muligt. Du skal derfor ikke undre dig, hvis du modtager dine produkter i en brugt papkasse eller i en kasse med klistermærkerester eller lignende. Og vi benytter genbrugsmaterialer eller biobaserede produkter som fyld i vores kasser, når varer pakkes ind.


 

Miljøcertificeringer

 


Miljøcertificeringer forklaring

 

Miljøcertificeringer er en viden for sig. Der findes forskellige miljøcertificeringer til forskellige produktgrupper og det kan være svært at huske dem alle fra hinanden.

 

Med Green Office har vi gjort det nemt for dig. Vi har mærket alle vores grønne produkter, så du nemt kan finde dem. Så kan du handle ind med god og grøn samvittighed uden at være ekspert i miljøcertificeringer.  Her ser du de miljøcertificeringer som vores varesortiment imødekommer.

Genbrug 75%

Dette symbolet betyder at produktet er fremstillet af recirkulærbart  materiale. Tallet angiver procentdelen af recirkulærbart materiale.

Fornybare Ressourcer

For at afgøre om et produkt kan bære dette symbol, skal man se på, hvilke materialer produkterne er lavet af. Et biobaseret produkt er fremstillet af biologiske materialer, som naturligt er fornybare. Produkterne kan bestå af plantemateriale, mikroorganismer eller andre levende organismer. Konkret kan produkterne fremstilles af fx majs, hvede, kartoffel, sukkerrør, træ, olier eller lignende. 

Seedling - Komposterbar

Seedling-logoet benyttes til at dokumentere, at et produkt er komposterbart. Produkter med dette logo sikrer derfor, at den internationale standard for komposterbare produkter (EN13432 “Packaging: requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation”) efterleves.

Miljøvenlig pakning

Når Hertels sender produkter ud, sker det med omtanke for miljøet. Derfor støtter vi op omkring projektet MiljøvenligPakning, som du kan læse mere om her. Vi genbruger papkasser - hvis muligt. Du skal derfor ikke undre dig, hvis du modtager dine produkter i en brugt papkasse eller i en kasse med klistermærkerester eller lignende. Og vi benytter genbrugsmaterialer eller biobaserede produkter som fyld i vores kasser, når varer pakkes ind.

FSC

 

FSC er en international non.profit mærkeordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Du finder FSC-mærket på produkter af træ pg papir lige fra havemøbler og gulve til papir og emballager. Der findes FSC-skove i hele verden, lige fra vores hjemlige danske skove til regnskovene i Sydamerika og bushskovene i Østafrika. I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. 

Ø-mærket

 

Ø-mærket angiver, at varen er »statskontrolleret økologisk«. Anvendes på landbrugsvarer dyrket ifølge EU´s regler for økologisk landbrugsproduktion. Der er ikke anvendt bekæmpelsesmidler i produktionen – på nær få undtagelser (f.eks. svovl). Der stilles dog ikke krav til emballage. Der må bruges 42 udvalgte tilsætningsstoffer i Ø-mærkede fødevarer. Det er kun 1/10 af, hvad der er tilladt i ikke-økologiske varer. Ø-mærkningen er en frivillig ordning. Fødevareministeriet kontrollerer at reglerne overholdes.

ECO+

 

Et hvert ECO+ produkt skal opfylde mindst ét af følgende kriterier:
- Bevidst livsstil
- Lav eller ingen indvirkning på råvarer
- Ansvarligt valg
- Kommunikation

Læs mere om ECO+ her

OK COMPOST

 

Produkter og emballage som bærer dette logo er garanteret biologisk nedbrydeligt i et industrielt komposteringsanlæg. Dette gælder for alle komponenter, blæk og alle tilsætningsstoffer. Alle produkter med dette logo opfylder kravene i EU's emballagedirektiv (94/62/EG).

Svanemærke - mindst miljøbelastende

 

Svanemærket viser, at varerne er blandt de mindst miljøbelastende i den pågældende varegruppe. Mærket sætter grænser for udledning af giftige stoffer og for indholdet af uønskede stoffer i varen.

TCO 99

 

TCO 99 dækker over en række vigtige forhold, som skal være opfyldt for brugeren og miljøet. F.eks. en minimering af udstødningen af skadelige stoffer, lavt strømforbrug, betjeningsvenligt, ergonomisk korrekt, forberedt for anvendelse.

Et lille valg kan skabe store fremskridt

 

Når du vælger produkter med Fairtrade-mærket, er du med til at skabe en bedre fremtid for bønder og plantagearbejdere i Afrika, Asien og Syd- og Mellemamerika. Fairtrade betyder, at de betales en mere fair pris for deres råvarer og får overskud til at investere i et bedre liv.

Blomsten

 

EU Ecolabel begrænser brugen af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier, for eksempel flygtige opløsningsmidler. Der stilles krav om brug af miljørigtige trykfarver, lakker og lim af hensyn til senere papirgenanvendelse. Der er også krav til en maksimal mængde papirspild, til affaldshåndtering og til energikortlægning samt krav om at tryksagen skal være trykt på papir mærket med EU Ecolabel.

Blå Engel - et anerkendt tysk miljømærke

Ved køb af produkter med mærket Den Blå Engel, får du en garanti for, at produktet opfylder en række betingelser de tyske miljømyndigheder, miljø- og forbrugerorganisationer samt andre relevante eksperter har fastsat med udgangspunkt i en ’vugge-til-grav-vurdering.

Milieukeur

 

Det hollandske miljømærke - svarer til svanemærket i Norden og den blå engel i Tyskland. Milieukeur varetages og administreres af en uafhængig organisation , hvori forbrugere, fabrikanter, detailhandel, myndigheder og miljøorganisationer deltager. Når et produkt er blevet tildelt Milieukeur betyder det at produktet er mindre skadeligt for miljøet sammenlignet med andre produkter i samme kategori. 

Energy Star

Energistjernen betyder effektiv udnyttelse af energien. Energy Staer er en frivillig energimærkeordning, som kan bruges på det mest energivenlige it- og computerudstyr - fx. computere, computerskærme og printere. Produkterne har lavt elforbrug , både når de bruges, og når de står standby.

EU's Økologimærke

Det fælles mærke for økologiske produkter i EU svarer til det danske røde Ø-mærke. Alle økologiske emballerede fødevarer fra EU skal være mærket med EU´s økologilogo. Det røde danske Ø-mærke må fortsat benyttes, men ikke uden EU´s økologiske mærke ved siden af. 

Miljøbevidst

Miljøbevidst er produkter i Antalis sortiment, som vi har vurderet reducerer belastningen af miljøet i særlig grad - som oftest på niveau med de officielle certificerede miljømærker. Det giver flere valgmuligheder til kunder, der har et særligt fokus på miljøprodukter.

NF Environnement

En frivillig fransk certificering udstedt ag AFNOR Certification. For at opnå NF Environnement mærket skal produktet opfylde en række kriterier for økologi og andendelse. 

Cyclus

Cyclus-papir er 100% genbrugspapir, fremstillet klorfrit og uden brug af optisk blegemiddel på en ISO-godkendt, dansk papirfabrik. Cyclus-konvolutpapir har fået miljøgodkendelserne »Svanen« i Skandinavien, »Der Blaue Engel« i Tyskland og NAPM i England.

Beegreen

Penne hvor alle plastdele eksklusiv refill er fremstillet af genanvendt plast.

PEFC

Mærket minder om FSC - mærket. Det stiller krav til produktionen af tømmer og andre skovprodukter, men ikke til den efterfølgende forarbejdsproces til papir, møbler og andre produkter. 

Kravene varierer fra land til land, fordi de, i modsætning til FSC-mærket, bliver udarbejdet nationalt for at tilpasse kravene til det enkelte land. PEFC-mærket forudsætter, at man kan spore træet hele vejen tilbage gennem de forskellige handelsled og produktionskæder til den PEFC-certificerede skov. 

RESY

RESY er en paraplyorganisation for flere tyske indsamlingssystemer inden for området: transportemballage fremstillet af pap. 

RESY´s logo er et kontrolmærke, der indikerer, at emballagen kan genvindes. 

CIRCULAR COMPUTING

Reproducerede CO2 neutrale Laptops

Fuldt certificerede CO2-neutrale og bæredygtige re-producerede enterprice-grade Laptops

Læs mere her

Rainforrest Alliance

Rainforrest Alliance-mærket viser, at der tages hensyn til miljø og bæredygtighed, år varen produceres. Typisk vil det være varer, der produceres i regnskovsområder som f.eks. kakao, chokolade og kaffe. Mærket er dog ikke et økologi-mærke.


 

 


Kontorets bedste ven

Vi har åben hele døgnet
www.hertels.dk

Sikker levering med
GLS og egen fragtmand

Kontakt os på 55 72 10 75,
hvis du har brug for hjælp

Bestil inden 12.30 og få dine
varer allerede i morgen

Følg os på Facebook og vind
flotte præmier hver måned